ПошукОстанні новини

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

GENIUS Olympiad

Здорове харчування

ВІТАЄМО НАШИХ ПЕР...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

День народження Л...

Вшанування пам'я...

Міжнародний день ...

Канал ліцею

Опитування

Оцініть сайт

      
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Адреса

07201
Київська область,
смт Іванків,
вул. Ярова, 6
ibiloxvost@ukr.net
Тел.: 045-915-14-05
На карті

Написати директору

QR code

Copyright

Використання матеріалів та статей сайту для публікації на інших ресурсах лише з дозволу адміністрації ліцею. При використанні наших матеріалів обов'язково вказуйте джерелом lyceum.net.ua

Всі права застережено
© 2009-2023

Сортувати новини за: датою новини | популярністю | відвідуваністю | коментарями | абеткою

Інформація щодо структури та органів управління закладом освіти відповідно Статуту Іванківського районного ліцею


   Категорія: Структура управління навчальним закладом

(Розділ IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ)

 

     4.1. Управління Ліцеєм здійснюється відділом освіти Іванківської РДА. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. Директор Ліцею та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

 

     4.2. Вищим органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: - працівників Ліцею - зборами трудового колективу; - учнів Ліцею – класними зборами; - батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 10, учнів 10, батьків і представників громадськості - 10. Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори (конференція) правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати конференцію мають голова ради Ліцею, делегати, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, Засновник. Загальні збори (конференція):

 - обирає раду Ліцею, її голову, встановлює термін їх повноважень;

 - заслуховує звіт директора і голови ради навчального закладу;

 - розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

 - затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

 - приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

 

     4.3. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада Ліцею.

     4.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

 - об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

 - формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

 - розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

 - підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

     4.3.2. Основними завданнями ради є:

 - підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

 - визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

 - формування навичок здорового способу життя;

 - створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

 - сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

 - підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 - сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

 - підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

 - ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

 - стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

 - зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та ліцеєм з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

     4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) Ліцею. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

     4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

 - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 - дотримання вимог законодавства України;

 - колегіальності ухвалення рішень;

 - добровільності і рівноправності членства;

 - гласності.

     Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, Засновника, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації Ліцею з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Ліцею.

    4.3.5. Очолює раду Ліцею голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Ліцею, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

     4.3.6. Рада навчального закладу:

 - організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

 - вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

 - спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

 - разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

 - затверджує режим роботи навчального закладу;

 - сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 - приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

 - разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

 - погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

 - заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

 - бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

 - виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

 - виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

 - вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 - ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

 - сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

 - розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

 - розглядає питання родинного виховання;

 - бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

 - сприяє педагогічній освіті батьків;

 - сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

 - розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями; - організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

 - розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

 - вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 - може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

 

   4.4. При Ліцеї за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада.

 

     4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

     4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

 - сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

 - співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

 - зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази навчального закладу;

 - організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

 - вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

 - запобігання дитячій бездоглядності;

 - сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

 - стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

 - всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом.

     4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) Ліцею шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

    4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; дотримання вимог законодавства України; самоврядування; колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; гласності.

    Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Ліцею, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

     4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар. Голова піклувальної ради:  скликає і координує роботу піклувальної ради;  готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; визначає функції заступника, секретаря та інших членів; представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

     4.5.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора Ліцею, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної бази Ліцею;

 - залучати додаткові джерела фінансування Ліцею;

 - вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Ліцею;

 - стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

 - брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

 - створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

 

     4.6. Директор Ліцею:

 - здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

 - організовує навчально-виховний процес;

 - забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

 - відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 - створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

 - забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

 - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 - забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 - призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами;

 - контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

 - здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

 - розпоряджається в установленому порядку майном закладу і коштами;

 - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

 - за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;

 - створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

 - несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

 

    4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором ліцею і затверджується відділом освіти Іванківської РДА. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

 

   4.8. У Ліцеї створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган- педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор Ліцею.

 

     4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

 - удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Ліцею;

 - переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

 - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 - морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

 

     4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 

    4.11. У Ліцеї можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.


 | Дата: 22.07.2020 | Переглядів: 7879 | Коментарів: 0 | детальніше


Історія Іванківського районного ліцею Київської області


   Категорія: Історія закладу
  Історія Іванківського районного ліцею Київської області налічує вже 17 років. Основні завдання, які ставить перед собою педагогічний колектив закладу, – забезпечення високого загально-культурного, освітнього рівня підготовки молоді, формування інтелектуальної, морально вихованої та духовно розвинутої особистості, здатної навчатися впродовж життя, створювати та розвивати цінності громадянського суспільства.
  Заклад розпочав свою роботу в вересні 1999 року. Саме тоді на посаду директора був призначений Глитень Ігор Олексійович – людина сильного лідерського характеру, працьовитий, відповідальний та цілеспрямований керівник. Копітка праця директора й учителів вже на перших порах діяльності дала вагомі результати: Глухінчук Олеся – призер ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури (2000), призер Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика (2002); Костюченко Олена – призер ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, переможець Всеукраїнської універсіади «Інтелектуал XXІ століття» (2001), Костюченко Марина – переможець Всеукраїнського конкурсу «Вірю в майбутнє твоє Україно!» (2001); Салімова Лілія – фіналіст «Програми обміну майбутніх лідерів FLEX» (2002).
  З 2002 по 2005 рік  учнівський та педагогічний колектив Іванківського районного ліцею очолює Поліщук Наталія Василівна – високоосвічений фахівець, чиї особистісні якості створили позитивний мікроклімат у колективі. В цей період розпочався випуск ліцеївської газети «Сузір’я» та інформаційно-методичного бюлетеня.
  З 2005 по 2016 рік директором була Федірко Надія Василівна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, Відмінник освіти України. Іванківський районний ліцей стає інноваційним навчальним закладом. У 2006 році навчальний заклад увійшов до переліку «100 кращих шкіл України» в номінації «Школа успіху»; з 2009 року став учасником міжнародних обмінів та проектів; у 2011 році отримав звання «Флагман освіти та науки України» за підсумками конкурсу третьої Загальнонаціональної громадської акції; у 2012 – переможець обласного конкурсу-захисту Web-сайтів у номінації «Web-сайти ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл, навчально-виховних комплексів»; з 2014 року (в особі Федірко Н.В.) заклад стає учасником програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (2014, 2015), експериментальним майданчиком Академії педагогічних наук України. Іванківський районний ліцей входить у ТОП-200 ліцеїв і гімназій за результатами ЗНО з української мови і літератури у 2015 році. 
  З 1 вересня 2016 року естафету управління навчальним закладом Надія Василівна передала у надійні руки Кривульській Людмилі Олексіївні – спеціалісту вищої кваліфікаційної категорії, учителю – методисту, педагогу з великим досвідом.
  Головна цінність ліцею – його учні, талановита, обдарована молодь, яка має можливість вивчати в ліцеї три іноземні мови - англійську, німецьку та іспанську. Ліцеїсти є постійними призерами та переможцями ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, творчих конкурсів.
  Заклад має міцний кадровий потенціал. Серед 19 вчителів ліцею – заслужені вчителі України Процик Людмила Григорівна та Ніколаєнко Микола Петрович, чотири відмінники освіти України, дев’ять учителів-методистів, двоє старших вчителів. Димарчук Тетяна Вікторівна нагороджена Почесною Грамотою Верховної Ради України (2007). Педагоги ліцею постійно ведуть пошуки нових форм технологій навчання та виховання учнів, які впроваджують поряд з традиційними і доповнюють їх на інноваційній основі. Кожен вчитель – новатор, має свою методику викладання, дбає про підвищення власної педагогічної майстерності, ділиться досвідом на семінарах-практикумах районного та обласного рівнів. Педагоги ліцею є призерами та переможцями професійних конкурсів «Вчитель року», конкурсу-огляду навчальних кабінетів. За результатами діяльності ліцей щорічно посідає перше місце в районному рейтингу навчальних закладів.
  Педагогічний колектив тісно співпрацює з учнівською парламентсько-президентською республікою ліцею, батьківською громадськістю, а тому всі досягнення і напрацювання є результатом спільної злагодженої роботи єдиного «механізму».
  Кредо педагогічного колективу: не зупинятися на здобутках, упевнено йти вперед, створювати навчально-виховний простір для творчості, розвитку та вдосконалення кожного.

 | Дата: 24.11.2016 | Переглядів: 1397 | Коментарів: 0 | детальніше


Золотий фонд 2014


   Категорія: Золотий фонд
Золотий фонд 2014
ПАЛІЄНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови
Золотий фонд 2014
ТОЛОЧИН ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови
КОСТЮЧЕНКО АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови
Золотий фонд 2014
ЛИШЕВСЬКА ДАРИНА ГРИГОРІВНА,
випускниця 2014 року, нагороджена золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні», призер IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови, призер ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, світової літератури, правознавства, переможець ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції української мови
Золотий фонд 2014
ЖИЛІНСЬКИЙ МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ,
випускник 2014 року, нагороджений золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні», переможець ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови, дипломант ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції іспанської мови
Золотий фонд 2014
КАЧАН АННА ВАСИЛІВНА,
переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови, призер ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, російської мови, призер ІV етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
Золотий фонд 2014
КОВАЛЬ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА,
випускниця 2014 року, нагороджена золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні», переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови, призер ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції соціології
Золотий фонд 2014
ПРИЩЕПА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА,
призер ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови
Золотий фонд 2014
ВОЖДАЄНКО БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ,
випускник 2014 року, нагороджений золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні», призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, переможець ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції географії та ландшафтознавства
Золотий фонд 2014
ШВЕЦЬ АННА ОЛЕГІВНА,
переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови, призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури
Золотий фонд 2014
МИХАЙЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ЮРІЇВНА,
випускниця 2014 року, нагороджена золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні», переможець ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції валеології
Золотий фонд 2014
ПАРХОМЕНКО НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки
Золотий фонд 2014
ОСИПЕНКО РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури
Золотий фонд 2014
ЗАГРЕБЕЛЬНА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА,
випускниця 2014 року, призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури
Золотий фонд 2014
МИХАЙЛЕНКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ,
випускник 2014 року, призер ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції історії України
Золотий фонд 2014
ДИМАРЧУК ДМИТРІЙ СЕРГІЙОВИЧ,
випускник 2014 року, нагороджений срібною медаллю «За досягнення у навчанні», призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
Золотий фонд 2014
ЗАЛИВАДНА НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови
Золотий фонд 2014
МАКАРЕВИЧ АННА-МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА,
призер ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» в номінації «Література», призер ХІV Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика
Золотий фонд 2014
ЛЕЩЕНКО ІРИНА РУСЛАНІВНА,
випускниця 2014 року, переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови
РЯБУШЕНКО АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки
Золотий фонд 2014
ОТРОШЕНКО ЮЛІЯ БОРИСІВНА,
випускниця 2014 року, нагороджена срібною медаллю «За досягнення у навчанні», переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови
Золотий фонд 2014
ПРАВДИВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови
Золотий фонд 2014
ХУТОРНА ВІКТОРІЯ АНДРІЇВНА,
випускниця 2014 року, нагороджена золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні», призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, переможець ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції англійської мови
Золотий фонд 2014
ФЕДОРЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА,
випускниця 2014 року, нагороджена золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні», переможець ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції мистецтвознавства
Золотий фонд 2014
РАДЧЕНКО ДІАНА ОЛЕКСАНДРІВНА,
випускниця 2014 року, нагороджена золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні», призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, призер ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції фольклористики
Золотий фонд 2014
РУДЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва

 | Дата: 06.10.2014 | Переглядів: 1811 | Коментарів: 0 | детальніше


Золотий фонд 2013


   Категорія: Золотий фонд
Золотий фонд 2013
УЗУНЯН АНІ НОРАЙРІВНА,
випускниця 2013 року, нагороджена срібною медаллю «За досягнення у навчанні», призер ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН в секції журналістики
Золотий фонд 2013
ШУНКОВ АРТЕМ ІВАНОВИЧ,
випускник 2013 року, нагороджений золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні», призер ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, біології, інформатики та астрономії
Золотий фонд 2013
СТЕХУН АЛЬОНА СЕРГІЇВНА,
випускниця 2013 року, призер ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови, переможець ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН в секції іспанської мови.
Золотий фонд 2013
ЛИШЕВСЬКА ДАРИНА ГРИГОРІВНА,
призер IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови
Золотий фонд 2013
ЖИЛІНСЬКИЙ МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ,
призер ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови
Золотий фонд 2013
КАЧАН АННА ВАСИЛІВНА,
переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови, призер ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, російської мови та літератури, призер ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
Золотий фонд 2013
КОЛЯДЕНКО ІРИНА ІГОРІВНА,
випускниця 2013 року, нагороджена золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні», переможець ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН в секції соціології
Золотий фонд 2013
ПРИЩЕПА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА,
переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови
Золотий фонд 2013
ВОЖДАЄНКО БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ,
призер ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії та історії
Золотий фонд 2013
БУРОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА,
випускниця 2013 року, нагороджена золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні», переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології
Золотий фонд 2013
МИХАЙЛЕНКО НЕЛЯ ЮРІЇВНА,
випускниця 2013 року, нагороджена срібною медаллю «За досягнення у навчанні», призер ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН в секції української мови
Золотий фонд 2013
КЛІНДУХ АЛІНА СЕРГІЇВНА,
випускниця 2013 року, призер ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН в секції мистецтвознавства
Золотий фонд 2013
ХУТЬКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА,
випускниця 2013 року, призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови
Золотий фонд 2013
РОЖОК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
випускник 2013 року, призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови
Золотий фонд 2013
АВРАМЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки
Золотий фонд 2013
ДИМАРЧУК ДМИТРІЙ СЕРГІЙОВИЧ,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
Золотий фонд 2013
ЗАЛИВАДНА НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови
Золотий фонд 2013
МАКАРЕВИЧ АННА-МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА,
переможець обласного поетичного конкурсу «Зерна доброти», призер ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, «Об’єднаймося ж, брати мої!» в номінації «Література»
Золотий фонд 2013
ЛЕЩЕНКО ІРИНА РУСЛАНІВНА,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови
Золотий фонд 2013
РЯБУШЕНКО АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки
Золотий фонд 2013
ОТРОШЕНКО ЮЛІЯ БОРИСІВНА,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови
Золотий фонд 2013
ПРАВДИВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА,
призер ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН в секції психології
Золотий фонд 2013
ХУТОРНА ВІКТОРІЯ АНДРІЇВНА,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки
Золотий фонд 2013
ФЕДОРЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови
Золотий фонд 2013
СИДОРЕНКО АННА ВАСИЛІВНА,
випускниця 2013 року, нагороджена золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні»
Золотий фонд 2013
ЗАГРЕБЕЛЬНА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА,
чемпіонка Київська області з бігу на 400 м з бар’єрами

 | Дата: 03.06.2013 | Переглядів: 1900 | Коментарів: 0 | детальніше


Золотий фонд 2012


   Категорія: Золотий фонд
Золотий фонд 2012 КРИВУЛЬСЬКИЙ ДЕНИС СВЯТОСЛАВОВИЧ,
випускник 2012 року, нагороджений золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні», призер ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови, призер ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції географії та ландшафтознавства
Золотий фонд 2012 ГУСАК ЮЛІЯ ЕДУАРДІВНА,
випускниця 2012 року, нагороджена золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні», переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
Золотий фонд 2012 ОСИПЕНКО ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА,
випускниця 2012 року, нагороджена золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні», переможець ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції фольклористики, призер ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, англійської мови
Золотий фонд 2012 ЛИШЕВСЬКА ДАРИНА ГРИГОРІВНА,
призер ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови, призер ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики та правознавства
Золотий фонд 2012 СТЕХУН АЛЬОНА СЕРГІЇВНА,
призер ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови
Золотий фонд 2012 ЖИЛІНСЬКИЙ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ,
призер ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови, призер ІІІ етапу Всеукраїнських учнівської олімпіади з історії України
Золотий фонд 2012 БУРОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА,
переможець ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції психології, призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології
Золотий фонд 2012 УЗУНЯН АСТІНЕ НОРАЙРІВНА,
випускниця 2012 року, нагороджена золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні», переможець ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції загальної біології
ШУНКОВ АРТЕМ ІВАНОВИЧ,
призер ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики, хімії та біології
Золотий фонд 2012 ДИМАРЧУК ДМИТРІЙ СЕРГІЙОВИЧ,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, чемпіон Київської області з легкої атлетики «Золота осінь»
Золотий фонд 2012 КАЧАН АННА ВАСИЛІВНА,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури
Золотий фонд 2012 РАДЧЕНКО ДІАНА ОЛЕКСАНДРІВНА,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з світової літератури
Золотий фонд 2012 ХУТОРНА ВІКТОРІЯ АНДРІЇВНА,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки
Золотий фонд 2012 ХУТЬКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови
Золотий фонд 2012 ФЕДОРЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА,
призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови
Золотий фонд 2012 АВРАМЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА,
випускниця 2012 року, нагороджена срібною медаллю «За досягнення у навчанні», призер ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції філософії
Золотий фонд 2012 МОЙСЕЄНКО МАКСИМ ПЕТРОВИЧ,
випускник 2012 року, призер ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції іспанської мови
Золотий фонд 2012 СКІРКО ІННА ДМИТРІВНА,
випускниця 2012 року,призер ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції іспанської мови
Золотий фонд 2012 ПОТІЄНКО ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА,
випускниця 2012 року,призер ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції соціології
Золотий фонд 2012 ДАВИДОВ РУСЛАН ДМИТРОВИЧ,
випускник 2012 року, нагороджений золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні»,призер ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» у номінації «Історія України і державотворення»
Золотий фонд 2012 БІЛІЦЬКА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА,
випускниця 2012 року, нагороджена золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні»
Золотий фонд 2012 ЖОВТЕНКО ЛІДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА,
випускниця 2012 року, нагороджена золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні»
Золотий фонд 2012 МАКОВСЬКИЙ НІКІТА ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
випускник 2012 року, нагороджений золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні»
Золотий фонд 2012 МИЛАШЕВСЬКИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ,
випускник 2012 року, нагороджений золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні»
Золотий фонд 2012 РУДЕНКО АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ,
випускник 2012 року, нагороджений золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні»
Золотий фонд 2012 ПАЛІЄНКО АЛЬОНА ПЕТРІВНА,
випускниця 2012 року, нагороджена срібною медаллю «За досягнення у навчанні»
Золотий фонд 2012 ЦИГАНОК АННА АНАТОЛІЇВНА,
випускниця 2012 року, нагороджена срібною медаллю «За досягнення у навчанні»
Золотий фонд 2012 ФЕДОРЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ,
призер Київської області з легкої атлетики «Золота осінь»

 | Дата: 16.05.2012 | Переглядів: 2281 | Коментарів: 0 | детальніше