ПошукОстанні новини

Оголошення про на...

Обласне свято наг...

Ментальне здоров’я

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

GENIUS Olympiad

Здорове харчування

ВІТАЄМО НАШИХ ПЕР...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

Канал ліцею

Опитування

Оцініть сайт

      
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Адреса

07201
Київська область,
смт Іванків,
вул. Ярова, 6
ibiloxvost@ukr.net
Тел.: 045-915-14-05
На карті

Написати директору

QR code

Copyright

Використання матеріалів та статей сайту для публікації на інших ресурсах лише з дозволу адміністрації ліцею. При використанні наших матеріалів обов'язково вказуйте джерелом lyceum.net.ua

Всі права застережено
© 2009-2023

Сортувати новини за: датою новини | популярністю | відвідуваністю | коментарями | абеткою

Вакансії педагогічних працівників на 01.07.2020


   Категорія: Прозорість
№ з/п
Посада Предмет виконання

Ставка/

Кількість годин навантаження

1.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

  1 ставка
2.

Педагог-організатор

(декретне місце)

  1 ставка
3. вчитель математики математика 8 годин

 | Дата: 22.07.2020 | Переглядів: 8008 | Коментарів: 0 | детальніше


Інформація щодо структури та органів управління закладом освіти відповідно Статуту Іванківського районного ліцею


   Категорія: Структура управління навчальним закладом

(Розділ IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ)

 

     4.1. Управління Ліцеєм здійснюється відділом освіти Іванківської РДА. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. Директор Ліцею та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

 

     4.2. Вищим органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: - працівників Ліцею - зборами трудового колективу; - учнів Ліцею – класними зборами; - батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 10, учнів 10, батьків і представників громадськості - 10. Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори (конференція) правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати конференцію мають голова ради Ліцею, делегати, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, Засновник. Загальні збори (конференція):

 - обирає раду Ліцею, її голову, встановлює термін їх повноважень;

 - заслуховує звіт директора і голови ради навчального закладу;

 - розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

 - затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

 - приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

 

     4.3. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада Ліцею.

     4.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

 - об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

 - формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

 - розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

 - підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

     4.3.2. Основними завданнями ради є:

 - підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

 - визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

 - формування навичок здорового способу життя;

 - створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

 - сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

 - підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 - сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

 - підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

 - ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

 - стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

 - зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та ліцеєм з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

     4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) Ліцею. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

     4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

 - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 - дотримання вимог законодавства України;

 - колегіальності ухвалення рішень;

 - добровільності і рівноправності членства;

 - гласності.

     Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, Засновника, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації Ліцею з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Ліцею.

    4.3.5. Очолює раду Ліцею голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Ліцею, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

     4.3.6. Рада навчального закладу:

 - організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

 - вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

 - спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

 - разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

 - затверджує режим роботи навчального закладу;

 - сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 - приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

 - разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

 - погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

 - заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

 - бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

 - виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

 - виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

 - вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 - ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

 - сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

 - розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

 - розглядає питання родинного виховання;

 - бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

 - сприяє педагогічній освіті батьків;

 - сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

 - розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями; - організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

 - розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

 - вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 - може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

 

   4.4. При Ліцеї за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада.

 

     4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

     4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

 - сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

 - співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

 - зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази навчального закладу;

 - організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

 - вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

 - запобігання дитячій бездоглядності;

 - сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

 - стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

 - всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом.

     4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) Ліцею шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

    4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; дотримання вимог законодавства України; самоврядування; колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; гласності.

    Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Ліцею, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

     4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар. Голова піклувальної ради:  скликає і координує роботу піклувальної ради;  готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; визначає функції заступника, секретаря та інших членів; представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

     4.5.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора Ліцею, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної бази Ліцею;

 - залучати додаткові джерела фінансування Ліцею;

 - вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Ліцею;

 - стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

 - брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

 - створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

 

     4.6. Директор Ліцею:

 - здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

 - організовує навчально-виховний процес;

 - забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

 - відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 - створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

 - забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

 - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 - забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 - призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами;

 - контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

 - здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

 - розпоряджається в установленому порядку майном закладу і коштами;

 - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

 - за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;

 - створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

 - несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

 

    4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором ліцею і затверджується відділом освіти Іванківської РДА. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

 

   4.8. У Ліцеї створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган- педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор Ліцею.

 

     4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

 - удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Ліцею;

 - переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

 - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 - морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

 

     4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 

    4.11. У Ліцеї можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.


 | Дата: 22.07.2020 | Переглядів: 7889 | Коментарів: 0 | детальніше


Аналіз науково-методичної роботи у 2019-2020 навчальному році


   Категорія: Методична робота

   Протягом  2019-2020 навчального року педагогічний колектив працював над науково-методичною темою «Застосування on-line ресурсів як засіб підвищення фахової майстерності педагога та якості освітнього процесу в умовах упровадження нових Державних стандартів».

     Для реалізації роботи над темою було заплановано й проведено засідання педагогічної ради «Вивчення можливостей сучасних on-line ресурсів як засобів підвищення фахової майстерності педагога та якості освітнього процесу», «Практичне застосування сучасних on-line ресурсів на уроках та в позаурочній роботі з навчальних предметів», «Практичне застосування сучасних on-line ресурсів у покласній роботі та в роботі класних керівників»; розроблено методичні порадники, пам’ятки.

     Розроблено та подано на виставку «Освіта Іванківщини – 2020»:

1. Навчально-методичний посібник вчителя іспанської мови Пархоменко Світлани Олексіївни «Граматичний збірник з іспанської мови. Рівні B1 - B2+»;

2. Методичний посібник вчителя зарубіжної літератури Марущак Ольги Володимирівни «Контрольні роботи із зарубіжної літератури у 8-11 класах»;

3. Розробку виховної години для учнів 8 класів « Цінуй себе й інші цінуватимуть тебе» Грищенко Світлани Вікторівни, класного керівника 8-Б класу.

     Протягом навчального року на засіданнях методичної ради обговорювались такі питання:

- робота з обдарованими учнями;

- підвищення педагогічної майстерності вчителів;

- аналіз результативності участі учнів у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

- підготовка та проведення Місячника наук;

- аналіз навчальних досягнень учнів та результати вхідного моніторингу;

- стан позакласної роботи з предметів;

- підготовка матеріалів до районної виставки «Освіта Іванківщини»;

- організація дистанційного навчання в період карантину;

- підсумки роботи колективу над науково-методичною темою;

- діяльність МП щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів.

    Атестацію на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» пройшла вчитель іспанської мови Пархоменко Світлана Олексіївна, на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню «вчитель-методист» пройшли вчитель математики Поліщук Наталія Василівна та вчитель зарубіжної літератури Марущак Ольга Володимирівна.

     Кожен вчитель ліцею працював над підвищенням власної кваліфікації згідно планів роботи над темою самоосвіти. Адміністрація закладу всіляко сприяла роботі вчителів над підвищенням власної педагогічної майстерності, надавала індивідуальні консультації, проводила інструктивно-методичні наради.

     Вчителі ліцею були активними учасниками методичних заходів районного та обласного рівнів, входили до складу фахових комісій по проведенню та перевірці олімпіадних робіт ІІ етапу предметних олімпіад, деякі вчителі були членами журі Всеукраїнських учнівських олімпіад: Марущак О.В. – ІІІ етапу олімпіади з російської мови та літератури, Процик Л.Г. – з української мови та літератури, Димарчук Т.В. – з економіки.

    Традиційно було проведено з 14 листопада по 14 грудня Місячник наук, в рамках якого відбулися дні економіки, зарубіжної літератури, фізики, хімії, інформатики, математики, української мови та літератури, історії та правознавства, біології та географії. Місячник яскраво завершився святкуванням Дня Наума.

    У огляді-конкурсі навчальних кабінетів брали участь кабінет біології та математики. За підсумками конкурсу вони посіли І місця.

    Велику роботу вчителі здійснюють з обдарованими та здібними учнями ліцею, сприяють підвищенню інтересу учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, різноманітних предметних конкурсів.

     У жовтні 2019 року в ліцеї було проведено І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. За результатами І етапу було сформовано команди ліцеїстів для участі у предметних олімпіадах ІІ етапу. Учасники ІІ етапу брали участь у 15 олімпіадах. Всього здобули 62 призових місця, з них І місць - 22. Найбільш результативно виступили команди з: іспанської мови, економіки. У ІІІ етапі олімпіад всього призових місць 18, з них І місць – 3, ІІ місць – 7, ІІІ місць – 8. Найбільш результативно виступили команди з іспанської мови - 3 місця), української мови та літератури – 3 місця, історії – 3 місця, економіки – 3 місця, географії – 2 місця. По одному призовому місцю з російської мови та літератури (І місце), з англійської мови (ІІІ), німецької мови (ІІІ), біології (ІІІ).

    Результативно працювало у 2019-2020 н. р. наукове товариство ліцеїстів «Олімп». За підсумками ліцейської конференції члени журі визначило 15 робіт, які були представлені на І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Переможцями районного етапу стали 8 учнів, призерами – 2 учні. На ІІ (обласний) етап конкурсу-захисту було представлено 8 робіт. З них:

 - переможцем стала Ющенко Анастасія (відділення наук про Землю, секція «Географія та ландшафтознавство», керівник Димарчук Т.В.),

 - призерами стали 5 учнів:

1. Качан Станіслав (відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, секція «Фольклористика», керівник Процик Л.Г.),

2. Павленко Нікіта (відділення наук про Землю, секція «Гідрологія», керівник Димарчук Т.В.),

3. Димарчук Марія (відділення мовознавства, секція «Українська мова», керівник Процик Л.Г.),

4. Волочай Ольга (відділення хімії та біології, секція «Психологія», керівник Старовойт О.В.),

5. Бамбура Ярослав (відділення комп’ютерних наук, секція «Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем», керівник Мараченко Н.В.).

     Активно беруть участь ліцеїсти в різноманітних предметних конкурсах. Призером ІІІ етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів 8-11 класів є Криштальова Крістіна (учениця 9 класу).


 | Дата: 22.07.2020 | Переглядів: 7826 | Коментарів: 0 | детальніше


СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ


   Категорія: Методична робота


 | Дата: 22.07.2020 | Переглядів: 7992 | Коментарів: 0 | детальніше


МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


   Категорія: Прозорість

1. Проектна потужність закладу: 240 місць.

2. Площа території: 3588 кв.м.

3. Обладнані навчальні кабінети:

- української мови та літератури,

- математики,

- біології,

- інформатики,

- англійської мови,

- іспанської мови,

- спортивний зал (+ тренажерний зал).

4. Класні кімнати: 4.

5. Сучасний відремонтований актовий зал.

6. Бібліотека.

7. Комп’ютерів:

-  навчальних: 10+1,

-  для управлінсько-господарської діяльності – 3.

8. Мультимедійні комплекси: 4.


 | Дата: 22.07.2020 | Переглядів: 7652 | Коментарів: 0 | детальніше