ПошукОстанні новини

GENIUS Olympiad

Здорове харчування

ВІТАЄМО НАШИХ ПЕР...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

День народження Л...

Вшанування пам'я...

Міжнародний день ...

День безпечного І...

Канал ліцею

Опитування

Оцініть сайт

      
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Адреса

07201
Київська область,
смт Іванків,
вул. Ярова, 6
ibiloxvost@ukr.net
Тел.: 045-915-14-05
На карті

Написати директору

QR code

Copyright

Використання матеріалів та статей сайту для публікації на інших ресурсах лише з дозволу адміністрації ліцею. При використанні наших матеріалів обов'язково вказуйте джерелом lyceum.net.ua

Всі права застережено
© 2009-2023

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ІВАНКІВСЬКОГО РАЙОННОГО ЛІЦЕЮ на 2011/2012 навчальний рік


Категорія: Освітній процес » Робочий навчальний план

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

 

І. Загальні засади

Іванківський районний ліцей – загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує загальноосвітню підготовку понад державний мінімум та всебічний розвиток здібних і обдарованих учнів і здійснює свою діяльністьна підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Інструкції про організацію та діяльність ліцею, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

     У закладі створюється широкий діапазон умов здобуття кожною дитиною якісної освіти відповідно до її інтелектуального потенціалу та творчих здібностей на основі впровадження сучасних навчально-виховних та управлінських технологій.

     Мова навчання – українська.

     У 2011-2012 навчальному році у 8-11 класах  Іванківського районного ліцею навчається 105 учнів.

     Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу закладу у 10-11-х класах ліцею введено профільне навчання за суспільно-гуманітарним та філологічним напрямами:

10 клас – профіль української філології, 11-А клас – історичний профіль,

11-Б клас – економічний профіль.

     Розпочато поглиблене вивчення англійської мови у 8 класі та продовжено поглиблене вивчення інформатики у 9 класі.

Робочий навчальний план закладу на 2011-2012 навчальний рік складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від    29.04.11  №1/9-325  «Про    навчальні    плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік»:

  • для 8-9  класів за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009  №66 (Додатки 3,22);
  • для 10, 11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834 (Додатки 8,23).

 

II. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага має приділятись вивченню учнями української мови, вітчизняної історії та культури, опануванню принаймні однією з іноземних мов, комп'ютерною грамотністю.

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову. Час інваріантної складової перерозподілено між навчальними предметами згідно з приміткою до Типового навчального плану-схеми спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів.

Варіативною складовою передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів, предмети та курси за вибором, спецкурси, факультативи, а саме:

  • для учнів 8 класу введено курс за вибором «Країнознавство. Велика Британія», що сприятиме поглибленому вивченню англійської мови;
  • у 8 класі введено курс за вибором «Основи споживчих знань», у 9 класі «Природні ресурси України» та «Основи економіки» з метою професійної орієнтації учнів, сприяння вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі;
  • у 11-Б класі з метою забезпечення профільності навчання введено курс за вибором «Основи підприємницької діяльності» та факультативні курси «Загальний географічний огляд земної кулі», «Математика. Підготовка до ЗНО»;
  • у 8-11 класах на міжкласні факультативи «Іспанська мова», «Російська мова», « Географія країн – членів ЄС», «Німецька мова», «Економічне моделювання та розв’язування економічних задач», «Конституційне право України» по 1 годині;
  • у  9 класі з метою створення мотиваційного середовища у процесі
    вивчення іноземної мови, забезпечення логічної неперервності теоретико-функціональних        принципів        викладання,        введено        факультативний курс «Писемне мовлення»;
  • для підвищення рівня володіння українською мовою, виховання любові до рідної мови, розвитку творчих здібностей учнів введено курс за вибором «Ділова українська мова» у 10 класі.

     Гранична   наповнюваність   класів   та   поділ      на   групи   при   вивченні
англійської мови у 8 класі здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України   від   20.02.2002       №    128   «Про   затвердження   Нормативів наповнюваності   груп   дошкільних   навчальних   закладів   (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),  груп  продовженого дня  і  виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Відповідно до наказу МОН від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», спецкурси, курси за вибором та факультативи викладаються за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України та КОІПОПК (перелік додається).

 

III. Структура навчального року та режим роботи ліцею

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», 2011/12 навчальний рік розпочинається  у День знань – 1 вересня.

      Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

I семестр - з 1 вересня по 23 грудня;

II семестр - з 11 січня по 25 травня.

Завершується навчальний рік державною підсумковою атестацією учнів 9, 11-х класів.Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про деякі питання завершення 2011-2012 навчального року у зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» від 13 липня 2011 року № 686-р заняття завершуються до 25 травня 2012 року. У 8, 10 класах – 25 травня 2012 року, у 9 класі – 14 травня, у 11-х класах – 03 травня. Навчальні екскурсії та навчальна практика для учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61 і проводяться протягом 2011-2012 навчального року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні з 24 по 30 жовтня, зимові з 26 грудня по 10 січня, весняні з 26 березня по 1 квітня.

Навчальні заняття в ліцеї починаються о 8 год. 30 хв. і закінчуються о 15год.05хв.

    Тривалість уроку – 45 хвилин.

   Ліцей  працює у п'ятиденному режимі в одну зміну.

У випускних 9 та 11-х класах, після закінчення навчальних занять, проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 та наказу МОН України від 12.09.2008 «Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік канікул.

При цьому залишається незмінною загальна кількість навчального часу, що встановлено Законом України «Про загальну середню освіту»

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  ІВАНКІВСЬКОГО РАЙОННОГО ЛІЦЕЮ

на 2011/2012 навчальний рік

 

Навчальні предмети

 

 

Кількість годин на тиждень

у класах

 

8

 

9

 

Інваріантна складова

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Світова  література

2

2

Іноземна (англійська) мова

3+2

2

Друга іноземна мова

2

2

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Основи інформатики

2

 

Алгоритмізація і програмування

 

1,5

Інформаційно-комунікаційні технології

 

1,5

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Географія

1,5

1,5

Біологія

2

3

Фізика

2

2

Хімія

2

2

Правознавство

 

1

Фізична культура

2

2

Основи  здоров’я

0,5

0,5

Художня культура

 

1

Музичне мистецтво

0,5

 

Р а з о м

30+2

32,5

 

Варіативна складова

Основи економіки

 

1

    Курси за вибором

Країнознавство. Велика Британія

1

 

Основи споживчих знань

1

 

    Природні ресурси України

 

0,5

Гранично допустиме навантаження

( на одного учня )

34

34

Всього

34

34

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ІВАНКІВСЬКОГО РАЙОННОГО ЛІЦЕЮ

на 2011/2012 навчальний рік

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

10

Української філології профіль

 

11-А

Історичний профіль

 

11-Б

Економічний профіль

Інваріантна складова

Українська мова

4

2

2

Українська література

4

2

2

Світова  література

3

2

1

Іноземна (англійська) мова

3

3

3

Алгебра і початки аналізу

1+1

2+1

3

Геометрія

2

2

2

Інформатика

1

1

1

Історія України

1+0,5

4

1,5

Всесвітня історія

1

4

1

Географія

1,5

 

 

Економіка

 

1

3

Біологія,екологія

1,5

2

2

Фізика

2

2

3

Астрономія

 

0,5

0,5

Хімія

1

1

1

Правознавство

1

 

 

Фізична культура

2

2

2

Захист Вітчизни

1

1

1

Сучасні офісні інформаційні технології

1

1

1

Художня культура

0,5

0,5

0,5

Людина і світ

 

0,5

0,5

Психологія

 

0,5

 

Р а з о м

31,5+1,5

34+1

31

Варіативна складова

Курси за вибором

Основи підприємницької діяльності

 

 

1

Факультативні курси

Загальний  географічний огляд земної кулі

 

 

1

Друга іноземна мова (німецька)

2

 

1

Математика. Підготовка до ЗНО

 

 

1

Гранично допустиме навантаження

( на одного учня )

33

33

33

Всього

35

35

35

Факультативні, індивідуальні та групові заняття

3

3

3

Всього

38

38

38

 

 (голосів: 0)
| 12.03.2012 | Переглядів: 1706 | Коментарів: 0

Додавання коментаря


Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
Включіть це зображення для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно коду
Введіть код: