ПошукОстанні новини

Список рекомендов...

Зустріч у Головно...

Навчальна практик...

Оголошення про на...

Ліцей підтримує і...

Участь у Всеукраї...

День Вишиванки - ...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

Цей день в історі...

День учнівського ...

22 квітня – Всесв...

Всесвітній день з...

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ НЕБЕ...

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІ...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

Канал ліцею

Опитування

Оцініть сайт

      
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Адреса

07201
Київська область,
смт Іванків,
вул. Ярова, 6
tdymarchuk@ukr.net
Тел.: 045-915-14-05
На карті

Написати директору

QR code

Copyright

Використання матеріалів та статей сайту для публікації на інших ресурсах лише з дозволу адміністрації ліцею. При використанні наших матеріалів обов'язково вказуйте джерелом lyceum.net.ua

Всі права застережено
© 2009-2019

Аналіз науково – методичної роботи з педагогічними кадрами у 2008-2009 навчальному році


Категорія: Освітній процес » Методична робота
.
Головною метою науково-методичної роботи ліцею є ефективний розвиток усіх напрямків і суб'єктів педагогічної діяльності навчального закладу в інноваційному режимі.

В 2008-2009 навчальному році закінчився другий етап реалізації науково-методичної проблеми закладу «Впровадження інноваційних методів навчання і виховання в практику роботи ліцею», яка розрахована на 5 років.

Над реалізацією завдань цього етапу працювало 23 педагоги. Всі мали вищу професійну освіту. За віком переважали учителі від 30 до 50 років – 14 осіб (61%), які мали педагогічний стаж роботи понад 10 років. В ліцеї працювали 19 вчителів (83%), які мали вищу, першу та другу кваліфікаційні категорії. З них кваліфікацію «спеціаліст ІІ категорії» мали 2 (9%) вчителів, «спеціаліст І категорії» - 3 (13%) вчителя, «спеціаліст вищої категорії» - 14 (61%). 5 вчителів (22%) мали педагогічне звання «Старший вчитель», 5 вчителів (22%) – «Вчитель-методист», 5 вчителів (22%) нагороджено знаком «Відмінник освіти».

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводилась відповідно до законів України «Про загальну середню освіту» (ст. 27), «Про освіту» (ст.54) та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 20.08.93 № 310, зі змінами й доповненнями, затвердженими наказом МОН України від 01.12.98 №419.

Атестація здійснювалась відповідно до перспективного плану атестації педагогічних кадрів. Адміністрацією ліцею були створені сприятливі умови для її проведення: проведено інструктивно-методичні наради з метою вивчення нормативних документів, засідання методичних об’єднань, оформлено стенд «Атестація педкадрів», розроблено перспективні заходи щодо підготовки й проведення атестації та план роботи атестаційної комісії, уточнено списки вчителів, які атестуватимуться в поточному навчальному році, оформлено особисті заяви педагогічних працівників на чергову атестацію, видано відповідні накази про проходження атестації. У 2008-2009 навчальному році згідно плану підвищення кваліфікації вчителів ліцею атестувалася на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії» вчитель англійської мови Волохович Я.І. та на категорію «спеціаліст вищої категорії» вчитель інформатики та інформаційних технологій Єрьомін Г.Т. (з умовою проходження курсів в 2009-2010 н.р.). Адміністрацією ліцею, головами циклових комісій вивчено систему роботи й узагальнено досвід роботи вчителів, які проходили атестацію, шляхом відвідування уроків (Єрьоміна Г.Т., Волохович Я.І.) та позаурочних заходів (Волохович Я.І.) співбесід з батьками й учнями, перегляду методичних розробок та інших матеріалів. Проте, слід відмітити, що недостатня увага приділяється процедурі самоатестації вчителів, у ході якої кожен вчитель, що атестується повинен самостійно оцінити свої вміння організовувати працю та працю учнів на уроці та в позаурочний час, методичну підготовленість, тощо. Крім того, спостерігається низька активність окремих вчителів в міжатестаційний період.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження курсів. В ліцеї складено перспективний план курсової перепідготовки вчителів. Позапланово в 2008-2009 навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації Федірко Н.В. та вчитель фізики Овсієнко П.П.

Цілеспрямована робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою виступає одним із домінуючих чинників примноження перспективного педагогічного досвіду. Так на районну виставку «Освіта Іванківщини 2009» було подано 7 матеріалів. Матеріал Процик Л.Г. було занесено до ППД області. Хоча слід відмітити, що не всі матеріали, які планувалися були оформлені та подані (наприклад матеріал від методичного об’єднання класних керівників).

У систему методичної роботи було включено заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: семінар «Сучасний урок», педагогічні читання з теми «Інтерактивні технології навчання», та «Здоров’язберігаючі технології навчання», виставка «Мій досвід впровадження інноваційних технологій», куди було подано 11 робіт (вчителів Федірко Н.В., Димарчук Т.В., Мараченко Н.В., Поліщук Н.В., Марущак О.В., Кривульська Л.О., Ніколаєнко М.П., Волохович Я.І., Бамбура А.А., Дегтяр В.В.), в яких вчителі висвітлювали свої успіхи в реалізації впровадження елементів інноваційних технологій навчання, педагогічні ради, презентації перспективного педагогічного досвіду на відкритих уроках (Процик Л.Г., Кривульська Л.О., Поліщук Н.В.), участь у фахових конкурсах (вчитель англійської мови Волохович Я.І., стала призером районного етапу конкурсу «Учитель року - 2009». Вчитель фізичної культури Ніколаєнко М.П. став переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та уроку з елементами футболу, фіналістом Всеукраїнського конкурсу «Цікава школа» в номінації «Нетрадиційний урок»).

В зв’зку з тим, що в ліцеї працює 3 молодих спеціаліста, була створена «Школа молодого вчителя», досвідчені педагоги Процик Л.Г., Леляк Л.А., Єрьомін Г.Т. допомагали адаптуватися новопризначеним вчителям: Лісовенко Л.О., Лісовенко Ю.О., Зайченко Н.В. Протягом року були проведені групові та індивідуальні практичні заняття, теоретичні та практичні семінари. Як підсумок першого року роботи було проведені «Тиждень молодого вчителя», в програму якого входили відкриті уроки (Лісовенко Ю.О., Лісовенко Л.О,), виховна година (Лісовенко Л.О.) та урок-тренінг (Зайченко Н.В.). Відвідані уроки продемонстрували добрі теоретичні предметні знання вчителів, але недостатні знання з психології учнів відповідного віку.

Інноваційна освітня діяльність ліцею характеризувалася пошуком нових і вдосконаленням існуючих концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвими змінами в змісті, формах і методах навчання. Тому невід’ємною складовою науково-дослідної роботи є контроль ефективності впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Питома вага сучасних педагогічних інновацій у навчально-виховному процесі ліцею така: особистісно-орієнтована технологія – 13%, інтерактивні технології – 59%, здоров’язберігаючі технології – 15%, інформаційно-комунікаційні технології – 13% . Окремі вчителі використовують комбіновані технологічні системи. Інтерактивні технології за рівнем упровадження в ліцеї є загально педагогічними. Починає широко впроваджуватися здоров’язберігаюча технологія. Рішенням педагогічної ради (протокол від 24.03.09 №4) були створені творчі групи вчителів різних предметів, які впроваджують певні інноваційні методи навчання в практику роботи закладу. Треба зауважити, що дослідницька діяльність творчих груп потребує належного науково-методичного супроводу.

До інноваційної діяльності закладу можна віднести моніторинг і рейтинг досягнень учнів, що сприяють відстеженню динаміки їхнього індивідуального розвитку. Запроваджуються також інноваційні управлінські технології: стратегічного планування, колективного прийняття управлінських рішень, адаптивного управління.

В 2008-2009 навчальному році здійснювалась до профільна освіта в 8-9 класах шляхом введення спецкурсів та факультативів, поглибленого вивчення предметів.

Методична робота в ліцеї являє собою цілісну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем учителів систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя ліцею, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання й розвитку конкретних учнів, класів. У навчально-виховному процесі реалізуються основні завдання методичної роботи ліцею: розвиток учительської творчості; формування інтересу до сучасних наукових ідей, дослідної роботи; розвиток аналітичних навичок, самоаналізу; вивчення стилю роботи вчителя; апробація та впровадження освітніх технологій, нових курсів та програм.

Уся науково-методична робота в ліцеї підпорядкована науково-методичній раді, до складу якої входять: адміністрація, голови циклових комісій та досвідчені вчителі. З метою надання допомоги в розвитку інноваційних процесів і проведенні досліджень адміністрація ліцею постійно проводить консультації з вчителями та головами ЦК. У ході моніторингу динаміки педагогічної майстерності вивчаються питання реалізації особистих творчих планів, проводиться сумісне корегування самоосвітньої діяльності педагогів відповідно до завдань освітньої галузі.

Планування методичної роботи відбувається на діагностико-корекційній основі й забезпечується цілісною інформаційно-аналітичною системою, постійним оновленням інформаційного банку даних з питань нормативно-првового забезпечення діяльності педагогів.

В ліцеї працювали такі методичні підрозділи: циклова комісія суспільно-гуманітарних дисциплін голова Марущак О.В.), циклова комісія природничо-математичних дисциплін (голова Кривульська Л.О.), методичне об'єднання класних керівників (голова Мараченко Н.В.). Голови ЦК складають плани роботи своєї комісії та аналітичні довідки за попередній навчальний рік.

На районний конкурс на кращий навчальний кабінет було заявлено три навчальні кабінети: української мови та літератури, інформатики та мультимедійних технологій. І місця зайняли кабінети української мови та літератури (завідувач Процик Л.Г.) та інформатики (завідувач Єрьомін Г.Т.). Значно поповнилася матеріальна база кабінетів математики (завідувач Поліщук Н.В.) та географії (завідувач Кривульська Л.О.)

Протягом 2008/2009 навчального року було випущено два інформаційно-методичних бюлетеня ліцею (№7 «Панорама творчих уроків», та №8 «Досвід впровадження інноваційних технологій»).

Творчі роботи вчителів ліцею друкувались в фахових науково-методичних виданнях:
- Інтегрований урок з ділового мовлення та основ менеджменту «Комунікація. Дискусія. Способи ведення.» Федірко Н.В., Димарчук Т.В. // Відкритий урок. - №6, 2008;
- Комунікація. Дискусія. Федірко Н.В., Димарчук Т.В. //Вивчаємо українську мову та літературу. - №11, 2008;
- Основні види доходів у ринковій економіці Димарчук Т.В. //Географія та основи економіки в школі. - № 1, 2009;
- Використання методики ейдотехніки на уроках економіки Димарчук Т.В. // Економіка в школах України. - №2 (51), 2009;
- Розвиток критичного мислення на уроках економіки Димарчук Т.В. //Географія та основи економіки в школі. - № 6, 2009;
- Тканини, органи й системи органів тварин, їх функції Кривульська Л.О. // Біологія - №31, 2008
- Навчально-розважальна гра з біології «Найрозумніший» Кривульська Л.О. // Біологія - №32, 2008

За підсумками 2008/2009 навчального року високих результатів у роботі досягли Федірко Н.В., Димарчук Т.В., Кривульська Л.О., Процик Л., Ніколаєнко М.П., Білохвост І.В., Єрьомін Г.Т.
 (голосів: 6)
| 30.10.2009 | Переглядів: 3351 | Коментарів: 0

Додавання коментаря


Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
Включіть це зображення для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно коду
Введіть код: