ПошукОстанні новини

УВАГА! УВАГА! ТЕР...

#ІЗІЗНО

18 травня - День ...

Про дати проведен...

Телеканали трансл...

Організація освіт...

В Україні перенес...

УВАГА!!!

ВІТАЄМО!!! ВІТАЄМ...

ВЕСЕЛИЙ ЯРМАРОК: ...

День Героїв Небес...

Яскраві барви Дня...

ВІТАЄМО!!! ВІТАЄМ...

ВІТАЄМО!!! ВІТАЄМ...

ВІТАЄМО!!! ВІТАЄМ...

Канал ліцею

Опитування

Оцініть сайт

      
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Адреса

07201
Київська область,
смт Іванків,
вул. Ярова, 6
tdymarchuk@ukr.net
Тел.: 045-915-14-05
На карті

Написати директору

QR code

Copyright

Використання матеріалів та статей сайту для публікації на інших ресурсах лише з дозволу адміністрації ліцею. При використанні наших матеріалів обов'язково вказуйте джерелом lyceum.net.ua

Всі права застережено
© 2009-2020

Аналіз науково-методичної роботи Іванківського районного ліцею за 2009-2010 навчальний рік


Категорія: Освітній процес » Методична робота
В 2009-2010 навчальному році закінчився третій етап реалізації науково-методичної проблеми закладу «Впровадження інноваційних методів навчання і виховання в практику роботи ліцею», яка розрахована на 5 років.
Над реалізацією завдань цього етапу працювали 21 педагогічний працівник. Всі мають вищу професійну освіту. За віком переважають учителі від 30 до 50 років – 14 осіб (67%), які мають педагогічний стаж роботи понад 10 років. В ліцеї працюють 18 вчителів (86%), які мають вищу, першу та другу кваліфікаційні категорії. З них кваліфікацію «спеціаліст І категорії» - 4 (19%) вчителя, «спеціаліст вищої категорії» - 14 (67%). 3 вчителів (14%) мають педагогічне звання «Старший вчитель», 4 вчителів (19%) – «Вчитель-методист», 6 вчителів (29%) нагороджено знаком «Відмінник освіти».

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводиться відповідно до законів України «Про загальну середню освіту» (ст. 27), «Про освіту» (ст.54) та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 20.08.93 № 310, зі змінами й доповненнями, затвердженими наказом МОН України від 01.12.98 № 419.

Атестація здійснюється відповідно до перспективного плану. Аналізуючи стан організації її проведення й підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею, можна відзначити, що адміністрацією були створені сприятливі умови для її проведення: проведено інструктивно-методичні наради з метою вивчення нормативних документів, засідання методичних об’єднань, оформлено стенд «Атестація педкадрів», розроблено перспективні заходи щодо підготовки й проведення атестації та план роботи атестаційної комісії, уточнено списки вчителів, які атестуватимуться в поточному навчальному році, оформлено особисті заяви педагогічних працівників на чергову атестацію, видано відповідні накази про проходження атестації. У 2009-2010 навчальному році згідно плану підвищення кваліфікації вчителів ліцею атестувався на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» вчитель історії та правознавства Степаненко В.М.., а також позачергово атестувалися на підтвердження вищої категорії та встановлення звання «учитель-методист» вчитель географії та біології Кривульська Л.О., вчитель основ економіки Димарчук Т.В., вчитель математики Поліщук Н.В. Адміністрацією ліцею, вивчено систему роботи й узагальнено досвід роботи вчителів, які проходили атестацію, шляхом відвідування уроків та позаурочних заходів, співбесід з батьками й учнями, перегляду методичних розробок та інших матеріалів.

Проте, спостерігається низька активність в методичній роботи окремих вчителів в міжатестаційний період, хоча цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи ліцею.

Пріоритетними напрямками системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є такі: формування ключових компетентностей, упровадження нових технологій навчання в умовах профілізації старшої школи, залучення педагогічних кадрів до творчої роботи, психолого-педагогічний супровід освітньої діяльності.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження курсів. В ліцеї складено перспективний план курсової перепідготовки вчителів. В 2009-2010 навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації Степаненко В.М. «Впровадження техніки інтерактивного навчання та розвиток критичного мислення у процесі вивчення суспільствознавчих предметів», Марущак О.В. , курси вчителів російської мови, зарубіжної літератури, вчитель інформатики та інформаційних технологій Єрьомін Г.Т. курси за дистанційною формою навчання для вчителів інформатики та Кривульська Л.О. пройшла навчання з методики вивчення інтегрованого курсу «Основи здоров’я».

Цілеспрямована робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою виступає одним із домінуючих чинників примноження перспективного педагогічного досвіду. Так на районну виставку «Освіта Іванківщини 2010» було подано 9 матеріалів (_____ матеріалів було подано на обласну виставку «Освіта Київщини»). Хоча слід відмітити, що не всі матеріали, які планувалися були оформлені та подані (матеріал Степаненка В.М.).

У систему методичної роботи були включено заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: педагогічні читання з теми «Особистісно-орієнтована технологія навчання, як одна з інноваційних технологій», та «Проектна діяльність», семінар «Архітектоніка особистісно-орієнтованого уроку» та семінар-практикум «Проектне навчання», педагогічні ради, участь у фахових конкурсах (вчитель фізичної культури Ніколаєнко М.П. став абсолютним переможцем Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та уроку з елементами футболу. Вчитель географії та біології Кривульська Л.О. стала призером Всеукраїнського конкурсу «Здорова планета – здоровий ти!»).

В зв’зку з тим, що в ліцеї працює 3 молодих спеціаліста, було продовжено роботу «Школи молодого вчителя», досвідчені педагоги Процик Л.Г., Єрьомін Г.Т. надавали методичну допомогу молодим вчителям. Протягом року були проведені групові та індивідуальні практичні заняття, теоретичні та практичні семінари. Як підсумок другого року роботи школи маємо: призера обласного конкурсу з інформаційних технологій в номінації «Веб-програмування» (Устименко М, учень 10 класу, вчитель Лісовенко Ю.О.), призера ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії (Коляденко І., учениця 8 класу, вчитель Лісовенко Л.О.). Молоді педагоги брали активну участь у проведенні позакласних та позашкільних заходів з предметів: день історії та правознавства, день інформатики, День соборності України, конкурс мультимедійних проектів «Українська революція 1917 – 1922 рр.», науково-практична конференція «Іванківщина в період окупації». Адміністрацією ліцею були відвідані уроки цих педагогів, які продемонстрували добрі теоретичні предметні знання вчителів, але недостатні знання з методики викладання окремих тем та психології учнів відповідного віку.

Інноваційна освітня діяльність ліцею характеризується пошуком нових і вдосконаленням існуючих концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвими змінами в змісті, формах і методах навчання. Тому невід’ємною складовою науково-дослідної роботи є контроль ефективності впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Питома вага сучасних педагогічних інновацій у навчально-виховному процесі ліцею така: особистісно-орієнтована технологія – 25%, інтерактивні технології – 30%, здоров’язберігаючі технології – 25%, інформаційно-комунікаційні технології – 20% . Окремі вчителі використовують комбіновані технологічні системи. Інтерактивні технології за рівнем упровадження в ліцеї є загально педагогічними. Почала широко впроваджуватися здоров’язберігаюча технологія. Треба зауважити, що інноваційна діяльність потребує належного науково-методичного супроводу.

В 2009-2010 н.р. Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів було затверджено дві авторські програми вчителів ліцею (вчителя географії та біології Кривульської Л.О. «Географія країн-членів ЄС», вчителя Поліщук Н.В. «Підготовка до ЗНО з математики») та рекомендовано до впровадження у навчально-виховному процесі ліцею.

До інноваційної діяльності закладу можна віднести моніторинг і рейтинг досягнень учнів, що сприяють відстеженню динаміки їхнього індивідуального розвитку. Широко використовуються також інноваційні управлінські технології: стратегічного планування, колективного прийняття управлінських рішень, адаптивного управління.

Багато вчителів ліцею використовують у своїй роботі різноманітні сучасні форми й методи проведення уроків, зростає професіоналізм вчителів, збільшується кількість педагогів, що впроваджують інноваційні педагогічні методи в навчальний процес. Але, в той час можна відмітити, що учителі не мають ще достатнього досвіду науково-дослідницької діяльності.

Методична робота в ліцеї являє собою цілісну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем учителів систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя ліцею, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання й розвитку конкретних учнів, класів. У навчально-виховному процесі реалізуються основні завдання методичної роботи ліцею: розвиток учительської творчості; формування інтересу до сучасних наукових ідей, дослідної роботи; розвиток аналітичних навичок, самоаналізу; вивчення стилю роботи вчителя; апробація та впровадження освітніх технологій, нових курсів та програм.

Уся науково-методична робота в ліцеї підпорядкована науково-методичній раді, до складу якої входять: адміністрація, голови циклових комісій та досвідчені вчителі. З метою надання допомоги в розвитку інноваційних процесів і проведенні досліджень адміністрація ліцею постійно проводить консультації з вчителями та головами ЦК. У ході моніторингу динаміки педагогічної майстерності вивчаються питання реалізації особистих творчих планів, проводиться сумісне корегування самоосвітньої діяльності педагогів відповідно до завдань освітньої галузі.

Планування методичної роботи відбувається на діагностико-корекційній основі й забезпечується цілісною інформаційно-аналітичною системою, постійним оновленням інформаційного банку даних з питань нормативно-правового забезпечення діяльності педагогів.

В ліцеї працюють такі методичні підрозділи: циклова комісія суспільно-гуманітарних дисциплін голова Марущак О.В.), циклова комісія природничо-математичних дисциплін (голова Кривульська Л.О.), методичне об'єднання класних керівників (голова Неретіна І.В.). Голови ЦК складають плани роботи своєї комісії та аналітичні довідки за попередній навчальний рік. Слід відмітити, що плани роботи майже повністю повторюють попередній навчальний рік, а ті заходи, що потребують складнішою чи детальнішої підготовки не проводяться (за 2009-2010 н.р. не була проведена презентація методичних рекомендацій, дидактичного матеріалу по впровадженню інноваційних технологій в роботу ЦК природничо-математичного циклу, захист інноваційних проектів вчителів суспільно-гуманітарного циклу)

На районному конкурсі на кращий навчальний кабінет ІІ місце зайняв кабінет біології та географії (завідувач Кривульська Л.О). Значно поповнилася матеріальна база кабінетів математики (завідувач Поліщук Н.В.) та інформаційно-комунікативних технологій ( завідувач Федірко Н.В.)
Протягом 2009-2010 навчального року був випущений інформаційно-методичний бюлетень ліцею (№9 «Педагогічна скарбниця» І та ІІ частини).

Був створений та постійно поповнювався сайт ліцею. Уроки вчителя фізичної культури Ніколаєнка М.П., вчителя географії та біології Кривульської Л.О., основ економіки Димарчук Т.В. розміщені на сайті Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів у розділі «Мій кращий урок».

Творчі роботи вчителів ліцею друкувались в фахових науково-методичних виданнях:
Кривульська Л.О. Уявлення про виникнення життя на Землі// Біологія. – 2009. - №13 – С.32-34
Кривульська Л.О. Євросоюз. Структура Європейського союзу// Географія. – 2010. - №3 (151) – С.27-30
Димарчук Т.В. Опорні схеми з мікроекономіки// Економіка в школах України. – 2010. - №2. –
С.15-20
Кривульська Л.О. Країни Європи. Великобританія // Географія та основи економіки в школі. – 2010. - №2 – С.26-28
Кривульська Л.О. Чорне море// Географія. – 2010. - №5 (153) – С.23-26
Димарчук Т.В. Державні заходи, спрямовані на подолання безробіття// Економіка в школах України. – 2010. - №3. – С.9-16
Ніколаєнко М.П. Футбол. Урок фізкультури, 8 клас// Здоров’я та фізична культура (Спецвипуск „Здорова планета – здоровий ти!”). – 2010. - №8 (176). – 5-8
Димарчук Т.В. Опорні схеми з мікроекономіки// Економіка в школах України. – 2010. - №4. –
С.27-35
Ніколаєнко М.П. Інноваційний урок фізичної культури для учнів 7 класу „Київщина спортивна”. Урок фізичної культури з теми „Футбол” для учнів 7 класу// Фізичне виховання в школі. – 2010. - №2. – 15-23

За підсумками 2009-2010 навчального року високих результатів у роботі досягли
Федірко Н.В., Димарчук Т.В., Кривульська Л.О., Процик Л.Г., Ніколаєнко М.П., Марущак О.В.,
Степаненко В.М., Поліщук Н.В., Овсієнко П.П., Лісовенко Л.О., Лісовенко Ю.О., Правдива О.А.
Пропозиції.
1. Індивідуальний план самоосвіти вчителя затвердити на засіданні ЦК (серпень)
2. Включити до планів роботи циклових комісій обов’язкові звіти вчителів по темі самоосвіти (березень-травень).
3. До плану роботи «Школи молодого вчителя» включити питання вивчення методики викладання окремих тем.
4. Продовжити апробацію авторських програм.
5. Головам ЦК урізноманітити форми роботи з педагогічними працівниками.
6. Активізувати роботу методичного об’єднання класних керівників.

Пріоритетні напрямки:
- цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів;
- формування індивідуальної системи педагогічної діяльності вчителя;
- формування цілісного педагогічного колективу;
- контроль та аналіз конкретного навчально-виховного процесу і його результатів – якості знань, умінь, навичок, вихованості і розвитку школярів;
- виявлення, узагальнення, поширення внутрішньоліцеївського педагогічного досвіду, обмін цінними методичними знахідками;
- залучення колективу до науково-дослідної, дослідно-експериментальної роботи;
- творче осмислення соціального замовлення, нових нормативних актів і документів, доведення їхнього змісту до свідомості кожного педагога;
-впровадження і використання досягнень психолого-педагогічної науки, інших наукових дисциплін.
 (голосів: 6)
| 20.06.2010 | Переглядів: 3262 | Коментарів: 0

Додавання коментаря


Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
Включіть це зображення для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно коду
Введіть код: